THẢ THIẾT KẾ CÂY NGANG HÌNH HỌC THÂN SƠN – TTK05T5S

1,555,000