ĐÈN THẢ VÒNG TRÒN MỎNG 204060cm – THD7028M246

4,210,000